0

O nás

HISTÓRIA VINOHRADNÍCTVA V LEVICKOM REGIÓNE

Levická a nitrianska vinohradnícka oblasť sa právom považuje za najrozmanitejšiu oblasť, s najväčším množstvom vzájomne odlišných, ale významne miestne charakteristických viníc.

Geografická poloha a špecifické podmienky na severnej hranici pestovania viniča v strednej Európe, položenie viníc na južných svahoch sopečného pôvodu Štiavnického pohoria vytvárajú priaznivý terroir pre úspech bohatých a odrodovo jedinečných vín z tejto oblasti.

Hovorí sa, že vínnu révu priniesli na Slovensko Rimania ešte v roku 176. Prvá zmienka o práci vo vinici v Levickom okrese pochádza z roku 1526. Z tohto obdobia nachádzame dokumenty dokladujúce budovanie hradných pivníc a práve v nich ukrývali vinári svoje poklady. Pivnice, vytesané do pieskovca, tzv. tufu, slúžili a dodnes pod vinárstvom Levice slúžia pre skladovanie a zretia vína. V minulosti boli pivnice využívané aj ako sieť podzemných komunikácii, dostatočne veľkých pre povoz s koňmi a končiacich až v niekoľko kilometrov vzdialených dedinách. Napr. aj pri kláštore v Hronskom Beňadiku, ktorého benediktínski mnísi sa považujú za priekopníkov výroby vína.

Následne po vojnových udalostiach v roku 1711 opäť nachádzame v štátnom archíve údaje o obnove starých viníc a výsadbe nových. Pri obnove vinohradov v Leviciach zohrala dôležitú úlohu rodina Leidenfrostovcov, ktorí využili príbuzenské vzťahy v USA a zabezpečili dovoz nových odolných odrôd. Vinice vysadené na terajšej Kalvárii slúžili nielen ako zdroj príjmov obce, ale oberačky boli obľúbenými spoločenskými udalosťami, sprevádzané oslavou na počesť patróna vinohradníkov, svätého Urbana.

V Leviciach sa dorábalo víno vysoko cenené a lahodné. Levičania boli dodávateľmi vína pre významné obchodné kráľovské mesto celoeurópskeho významu – Banskú Štiavnicu a údajne aj na cisársky dvor do Viedne.

Typickými odrodami pre levický región sú Feteasca regala, Veltlínske zelené, Rizling rýnsky a Frankovka modrá.

Prevádzka Levice Odborového podniku Bratislava bola v činnosti od roku 1960.

SPOLOČNOSŤ VÍNO LEVICE S.R.O. – POKRAČOVATEĽ VINÁRSTVA V LEVICKOM REGIÓNE

K znovuzrodeniu vinárstva Levice dochádza v roku 2001, keď spoločnosť Víno Levice s.r.o. získala vo verejnej dražbe objekty vinárskych závodov, prevádzkáreň Levice (vybudovaný v roku 1960) od správcu konkurznej podstaty. Spolu s vinárskymi závodmi spoločnosť prevzala aj historickú, najstaršiu súčasť vinárskych závodov, a to „Schoellerovské“ pivnice zo 16 st., ktoré svojou výškou až 4 metre a šírkou 4,5 metra nemajú na Slovensku obdobu a svedčia o histórii využitia podzemných priestorov na spracovanie a uloženie vínnej révy.

Roky 2001 – 2004 boli rokmi obnovy zdevastovaných prevádzkových a výrobných priestorov a hľadania obchodných partnerov na dodávku kvalitných surovín s cieľom nadviazať na tradíciu vinárstva v levickom regióne.

Korektné obchodné vzťahy sa stali pilierom pre vytvorenie dobrého mena spoločnosti a vybudovanie pevnej základne dodávateľov a vinohradníkov z Nitrianskej vinohradníckej oblasti, ku ktorým dlhoročne patria napr. PD Mojmírovce, PD Kukučínov, PD Levice či PD Malé Ludince. Kvalitnou a širokou ponukou sudového vína plnej chuti v prijateľných cenových reláciách si spoločnosť postupne získala svojich verných zákazníkov a odberateľov a vybudovala sieť Viech po celom území Slovenska.

Roky 2006 – 2007 boli rokmi stabilizácie výrobných procesov, dobudovania kvalifikovaného tímu a významných investícií do zakúpenia technológie na spracovanie hrozna, riadenú fermentáciu a zretie vína, ako aj na zakúpenie novej fľašovacej linky. Výsledkom týchto investícií bol vznik výroby vín kvalitatívne vyššej kategórie – vín prívlastkových, ktoré pod vedením skúsenej enologičky Andrey Hrabinskej každoročne získavajú ocenenia na rôznych slovenských a medzinárodných súťažiach, ako napr. AWC Wienna alebo Concourse Mondial Brussel.

Víno a kvalita sa rodí vo vinici, preto spoločnosť investuje veľkú časť finančných prostriedkov do vlastných vinohradov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti.

Od roku 2010 Víno Levice s.r.o. obhospodarovala viac ako 44 ha vinohradov v katastrálnych územiach Malé Kozmálovce a Nový Tekov vo vekovej skladbe od 6 do 30 rokov a odrodách ako napr. Pálava, Rizling rýnsky či Rulandské šedé. Sceľovaním pozemkov sa výmera v roku 2016 zmenšila na 25 ha, z čoho 9,5 ha začala spoločnosť v roku 2019 reštrukturalizovať a s rešpektom umu našich predkov vysadí tradičné odrody tejto oblasti ako Rizling vlašský, Pálava, Rizling rýnsky a Sauvignon. Časť vinohradov spoločnosť obhospodaruje v integrovanej produkcii.

V roku 2012 získala spoločnosť do dlhodobého prenájmu vinohrady o rozlohe 35 ha v katastrálnom území Ludanice, ktoré komplexne reštrukturalizovala. Odrody ako Devín, Dunaj, Tramín červený, Veltlínske zelené, Frankovka modrá či Cabernet sauvignon obhospodaruje integrovaným systémom produkcie. Časť tejto vinici má výrazný rez, redukciu strapcov pre výrobu tzv. „Veľkých vín“. Taktiež sa v nej rodí sladučké ľadové víno z odrôd Veltlínske zelené a Frankovka modrá.

Zakúpením 18 ha vinohradu v Devičanoch začiatkom roku 2015 spoločnosť navýšila plochu svojich vlastných vinohradov na súčasných 78 ha.

Víno Levice naďalej pokračuje v obnove vinohradov a pestovaní žiadaných slovenských odrôd novodobými ekologickými postupmi pre ochranu životného prostredia.

Po investíciách do technológie a vlastných vinohradov viedol ďalší stupeň zvyšovania kvality našich vín cestou tradičných drevených sudov v historickej pivnici pod bývalými vinárskymi závodmi (teraz areál výrobnej prevádzky). Ani v modernej veľkovýrobe nestratili drevené sudy dýchajúce kúzlom času svoj význam a bezpochyby ani svoje čaro. Preto po ukončení prvej etapy rekonštrukcie boli do klenbových pivníc umiestnené dubové sudy o objeme 4000 l. v rôznom stupni vypálenia z dielne popredného výrobcu sudov Franza Stockingera. Vďaka jemnej mikrooxidácii prebiehajúcej cez mikroporózny povrch dreva získavajú červené vína správnu štruktúru a zamatovosť. V súčasnosti v nich zreje naše najkvalitnejšie červené víno.

Chystáte sa vstúpiť na stránky e-shopu s alkoholom. Svojim vstupom prehlasujete, že máte viac ako 18 rokov.