0

Kontakt

VÍNO LEVICE S.R.O.

Prešovská 59
821 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Opavská 26, 831 01  Bratislava 37

Sekretariát:
Iveta Richtáriková
e-mail: vinolevice@vinolevice.sk

Marketingový a investičný riaditeľ, konateľ:
Ing. Jozef Jablonický
e-mail: dodo@vinolevice.sk

Finančná a obchodná riaditeľka, konateľka:
Mgr. Ingrid Jablonická
e-mail: jablonicka@vinolevice.sk

VÝROBNÁ PREVÁDZKA

P.O.Hviezdoslava 17
934 01 Levice

Výrobná riaditeľka:
Ing. Andrea Hrabinská
e-mail: hrabinska@vinolevice.sk

Enologička:
MVDr. Ľuba Líšková: +421 917 280 329
e-mail: liskova@vinolevice.sk

VINOHRADY

Manažér pre Vinohrady – Malé Kozmálovce, Nový Tekov, Ludanice:
Csaba Szolcsánszky: +421 917 500 329

Správca vinohradu Ludanice –
Miloš Hodál: +421 917 909 425

ODBYTOVÉ STREDISKO

Kalnická cesta 3520
934 01 Levice

Vedúca odbytového strediska:
Božena Ďurčaťová: +421 918 990 360
e-mail: durcatova@vinolevice.sk

Referent odbytového strediska:
Edita Bobáľová: +421 908 731 537
e-mail: bobalova@vinolevice.sk

OBJEDNÁVKY

Katarína Števková: +421 36 630 96 47,
+421 36 631 01 48, +421 917 961 701
e-mail: objednavky@vinolevice.sk

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA PRE STRED SLOVENSKA

Ján Šaimer: +421 905 536 026

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA PRE VÝCHOD SLOVENSKA:

Vlastimil Kotrady: +421 915 764 690
e-mail: kotrady@vinolevice.sk

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA PRE SEVER SLOVENSKA

Martin Tvrdý: +421 905 606 747
e-mail: martin.tvrdy@vinolevice.sk

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA PRE JUH SLOVENSKA

Katka Váleková: +421 905 342 910
e-mail: valekova@vinolevice.sk

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA PRE ZÁPAD SLOVENSKA

Róbert Krajčík: +421 917 195 118
e-mail: krajcik@vinolevice.sk

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA PRE BRATISLAVU A OKOLIE

Peter Gajdoš: +421 917 365 322
e-mail: gajdos@vinolevice.sk

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA PRE SLOVENSKO

Mário Čuvara: +421 905 965 123
e-mail: cuvara@vinolevice.sk

Chystáte sa vstúpiť na stránky e-shopu s alkoholom. Svojim vstupom prehlasujete, že máte viac ako 18 rokov.